Emotsionaalse enesetunde küsimustikKui sageli esineb? Üldse mitte Harva Mõnikord Sageli Pidevalt
1.Kurvameelsus
2.Huvi kadumine
3.Alaväärsustunne
4.Enesesüüdistused
5.Korduvad surma- või enesetapumõtted
6.Üksildustunne
7.Lootusetus tuleviku suhtes
8.Võimetus rõõmu tunda
9.Kiire ärritumine või vihastamine
10.Ärevuse või hirmutunne
11.Pingetunne või võimetus lõdvestuda
12.Liigne muretsemine paljude asjade
pärast
13.Rahutus või kärsitus, nii et ei suuda
paigal püsida
14.Kergesti ehmumine
15.Äkilised paanikahood, mille ajal esineb
südamekloppimine, õhupuudus,
minestamistunne vms kehalised nähud
16.Kartus viibida üksi kodust eemal
17.Hirmutunne avalikes kohtades või
tänavatel
18.Kartus minestada rahva hulgas
19.Kartus sõita bussi, trammi, rongi või
autoga
20.Hirm olla tähelepanu keskpunktis
21.Hirm suhtlemisel võõraste inimestega
22.Loidus- või väsimustunne
23.Vähenenud tähelepanu ja
keskendumisvõime
24.Puhkamine ei taasta jõudu
25.Kiire väsimine
26.Uinumisraskused
27.Rahutu või katkendlik uni
28.Liigvarajane ärkamine