Testi ennast

Emotsionaalse enesetunde küsimustik annab inimesele huvi korral võimaluse testida enda vaimset seisundit.

Selle küsimustiku abil saab teavet selle kohta, kas esineb kalduvust ärevushäiretele, masendusele, paanikale. Samuti annab see infot esineda võiva sotsiaalse ärevuse, asteenia e. kurnatuse ning unehäirete kohta.

Testi täites keskendu tunnetele, mis on antud hetkel su elus olulised.

Testi saad alustada altpoolt. Iga sümptomi kohta saad vastata, kui tihti see esineb.

Sümptomi esinemise sagedust palume hinnata 5 palli skaalal, kus 1 = ei esine üldse ja 5 = esineb pidevalt

NB! Test annab ainult aimu esineda võivast probleemist, see ei ole psüühikahäire diagnoosimise alus. Kui mõni skoor näitab, et tegu võib olla psüühilise probleemiga, siis on soovitav konsulteerida arsti, psühhiaatri või psühholoogiga.

Kui sul tekib küsimusi, siis kirjuta info@tervisjatasakaal.ee

Ei esine Harva Mnikord Sageli Pidevalt
Kurvameelsus :
Huvi kadumine :
Alaväärsustunne :
Enesesüüdistused :
Korduvad surma- või enesetapumõtted :
Üksildustunne :
Lootusetus tuleviku suhtes :
Võimetus rõõmu tunda :
Kiire ärritumine või vihastamine :
Ärevuse või hirmutunne :
Pingetunne või võimetus lõdvestuda :
Liigne muretsemine paljude asjade pärast :
Rahutus või kärsitus, nii et ei suuda paigal püsida :
Kergesti ehmumine :
Äkilised paanikahood, mille ajal esineb südamekloppimine, õhupuudus, minestamistunne vms kehalised nähud :
Kartus viibida üksi kodust eemal :
Hirmutunne avalikes kohtades või tänavatel :
Kartus minestada rahva hulgas :
Kartus sõita bussi, trammi, rongi või autoga :
Hirm olla tähelepanu keskpunktis :
Hirm suhtlemisel võõraste inimestega :
Loidus- või väsimustunne :
Vähenenud tähelepanu ja,keskendumisvõime :
Puhkamine ei taasta jõudu :
Kiire väsimine :
Uinumisraskused :
Rahutu või katkendlik uni :
Liigvarajane ärkamine :