Mis mõjutab vaimset tervist

Vaimne tervis tähendab seda, kuidas me mõtleme, tunneme ja eluga toime tuleme.
Vaimselt tervel inimesel on olemas oskus kohaneda erinevate muudatustega ning leida parim igast situatsioonist, kuhu ta on sattunud.
Nagu füüsiline tervis, on ka vaimne tervis ja heaolu tähtis kogu elu vältel.
Enamasti on hea füüsiline tervis kõigile silmaga nähtav, aga hea vaimne tervis jääb üsna ähmaseks mõisteks.

WHO (Maailma Tervishoiuorganisatsiooni) määratluse kohaselt sõltub inimese tervis:

50% eluviisist
20% geneetilisest foonist
20% vaimsest ja füüsilisest keskkonnast
10% arstiabist
“Kuni 50% kõigist somaatilistest kaebustest ja tervisehäiretest on hingelist algupära. Sellised isikud vajaksid sageli sootuks teistsugust käsitlust kui igapäevameditsiinis tavaks.“
(Prof. A.-E. Kaasik “Eesti Arst” nr 2 2007)

Kliki powerpoint presentatsiooni avamiseks siia: Mis mõjutab meie vaimset tervist