Holistiline psühhoteraapia

Holistiline psühhoteraapia

Holistiline tähendab terviklikkust ja tuleneb omakorda kreekakeelsest sõnast “holos” – kogu, terve, täielik.
Holistiline teraapia käsitleb maailma ja inimest ühtse tervikliku süsteemina. Inimese keha, tunded ja mõtlemine moodustavad samuti ühtse jagamatu terviku. Kõige rohkem mõjutab inimese elu, tervist ja heaolu see, kuidas ta tajub iseennast. Milline on tema suhtumine iseendasse nii teadlikult kui alateadlikult. Sellest oleneb, kuidas ta tajub ümbritsevat keskkonda ja teisi inimesi ning kuidas ta köigega suhestub. Hea uudis on see, et me saame ise ennast paremini tundma öppida!

1. Kõik on energia.

Millele vöi kellele suuname oma tähelepanu, sinna suuname ka oma energiat. Nii meid ümbritsev maailm kui ka meie ise – inimesed – oleme ühe ja sama energia erinevad väljendused. Samuti on energia meie mõtted ja tunded. Mönikord on meil rohkem teinekord vähem energiat. Hea uudis on see, et tegelikult saame ise teadlikult otsustada ja suunata, kuidas oma energiat kasutame.
2. Kõik mõjutab kõike.
Maailm on ühtne tervik ja iga maailma osa mõjutab teisi osi, nende toimimist ja vastupidi. Sama kehtib inimese kui terviku puhul – kehaline seisund mõjutab mõtteid, mida mõtleme ja tundeid, mida tunneme. Ja samamoodi möjutavad meie tunded – nii teadlikud kui alateadlikud meie kehalist seisundit, suhteid, tööd ja heaolu. Hea uudis on see, et kui me oleme teadlikumad iseendast, siis sellised alateadlikud möttemustrid ja tunded meid automaatselt negatiivselt enam ei möjuta. Me oleme nad teadvustanud ja enda heaolu kasvamiseks tööle pannud.

Holistiline psühhoteraapia aitab inimesel ennast paremini tundma öppida ja teadvustada.

Saame muuta seda, mida tahame muuta ja jätta alles ning kasvatada seda, mida soovime endas kasvatada.

Mönikord on meie alateadvuses vanad oma aja ära elanud hirmud, mured, vihad, mida me tegelikult tänasel päeval enam ei vaja. Kui vaatame holistilise teraapia rännaku ajal enda sisse, siis on meeled ärksamad märkama just neid sündmusi, olukordi elus, kust need alateadlikud tunded on alguse saanud. Saame aru, et need vanad asjad möjutavad meid veel kuidagi tänasel päeval.

Saame paremini aru, miks elu on just niimoodi kulgenud, mida see köik on meile öpetanud ja kuidas oleks parem ja tervislikum edasi elada. Möistame ennast paremini, saame teadlikumaks, mis teeb meid önnelikuks ja loob heaolu. Samuti saame aru, mis ja millepärast meid mingi olukord vöi inimene vihastab ja/vöi kurvastab. Saame oskusi, kuidas oma tundeid ära tunda ja neid tervislikult väljendada. Möistame palju sügavamalt oma elu tähendust.

Selleks, et iseennast kui tervikut paremini möista, tuleb ta mönikord osadeks vötta ja vaadata, kas köik on nii, nagu me soovime. Sellepärast käsitleb holistiline teraapia inimest kolme mina süsteemis:

Alateadlik Mina ehk Kehamina annab meile märku kehatunnete ja sümptomite kaudu, kas ta on rahul ja terve vööi oleme ta vajadused unarusse jätnud.

Teadlik Mina – ärkvel teadvus, möistus, kes köneleb ja saab Alateadlikku Mina möista ja kuulata vöi alla suruda ja ignoreerida. Teadliku Mina talent on kujutlusvöime, oskus suhelda. Samamoodi nagu saame kujutletava hirmuga tekitada kehas vastava reaktsiooni, saame ka kauni ja heolutunnet pakkuva kujutlusega luua kehas rahulolu reaktsiooni. Keha füsioloogilised protsessid vallanduvad vastavalt tunnete poolt esile kutsutud närvi – ja hormoonsüsteemi reaktsioonile. Seepärast on see, kas tunned end hästi vöi halvasti suuremas osas enda teha.

Körgem Mina – Meie vaimne mina, inspiratsioon, intuitsioon, loovus, usaldus, armastu, Looja meis endis, önne- ja heaolutunne. See Mina teab meist köike ja oskab alati nöu anda ja aidata, kui ainult oskame tema nöu küsida ja kuulda vötta. Körgema Minaga saame kontakti holistilisel rännakul enda sisse, mediteerides, unenägudes, midagi väga ilusat ja üllast kogedes vöi seda ise luues, lihtsalt armastust, rahulolu ja önnetunnet kogedes.

Mida parem on meie kolme Mina koostöö, seda paremini me ennast tunneme ning märkame, et meie oma tahe loeb. Saame ise luua oma elu paremaks, tasakaalukamaks, tervemaks ja önnelikumaks. Holistiline teraapia aitab.

Holistiline teraapia annab palju energiat ja elujõudu!

Parimate soovidega,
Kaja Sepp