Koolituskeskus Tervis ja Tasakaal

Koolituskeskuse Tervis ja Tasakaal tegevuseks on täiskasvanute enesearengule suunatud koolituste korraldamine ja eelnimetatud suunitlusega tellitud loengute pidamine gruppidele.

Koolituskeskusel on HTM koolitusluba nr 4991.

Koolitused on põhiliselt suunatud inimeste enesearengule. Need võimaldavad isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arengut ning tasakaalustatud eluks vajalike teadmiste, oskuste ja vilumuste lisandumist.

Pakume koolide õpetajatele supervisioonikoolitusi, kus tegeleme pedagoogide jaoks aktuaalsete teemadega, samuti harjutame tulemuslikuks suhtlemiseks vajalikke oskusi, näiteks enesekehtestamine jms.

Koolitusi ja loenguid on võimalik tellida nii kohapeale kui ka lihtsalt osaleda meie korraldatud koolitusel/loengul. Koolitaja/lektor on Heli Maajärv.

Lähemat infot saab aadressil heli.maajarv@gmail.com või telefonil 522 14 15.