Mina ja meie – Suhted kollektiivis

Koolitusluba nr 4991 HTM

Sisu: Milline on meie kollektiivi nägu ja mis on minu roll selles. Omavahelised suhted. Meeskonnatöö. Kollektiivi väärtused ja traditsioonid. Tulevikuvisioon.

Meetodid: sotsiomeetrilised testid ja harjutused, loovusülesanded, rollimängud, rühmatööd, grupiarutelud.

Tulemus:
· Pildi saamine eksisteerivatest suhetevõrgustikest töökollektiivis
· Grupiprotsesside teadvustamine, konfliktidega toimetulek, koostöö
· Rollisuhted ja rolliootused meeskonnas saavad selgemaks
· Mida me oma kollektiivis väärtustame ja millist tulevikku loome
· Omavaheliste suhete selginemine, “meie” – tunde areng

Aeg: 8 akad. tundi või kokkuleppel 16 t
Grupi suurus: max 20 inimest

Hind: kokkuleppel vastavalt grupi suurusele

Tellimine: tel 522 14 15 või heli.maajarv@gmail.com