Psühhodraama grupp

Koolitusluba nr 4991 HTM

Mis on psühhodraama?
Psühhodraama meetodi töötas välja USA arst ja teadlane Jacob Levi Moreno (1892-1974).
Psühhodraama on tegevuslik meetod, mille abil saab inimene uurida oma elu erinevaid tahke ja tähendusi, mis ta neile andnud on. See toimub läbi tegevuse psühhodraama laval lavastaja juhendamisel ja abiminade ning grupi kaasabil. Teemad lavastusteks tõstatavad grupiliikmed spontaanselt ise, oma elust ja suhetest lähtudes. Grupis osalejad saavad lahendada enda jaoks lõpetamata suhteid, probleeme või konflikte ning valmistuda keerulistena tunduvateks tulevikuolukordadeks.

Kellele sobib psühhodraama?
Me peseme oma keha iga päev, aga millal Sa viimati oma hinge puhastasid? Psühhodraama mõjub nagu hingedušš. Vanad solvumised, suhted, haigetsaamised ja muud meile mittevajalikud tunded saavad väljendatud ning turvaliselt maandatud. Vabaneb puhas energia, millele saame leida uue rakenduse, et olla tervem, õnnelikum ja edukam.

Psühhodraama grupis osalemiseks ei ole mingeid piiranguid (vanus, haridus, eelnev kogemus vms), oodatud on kõik, kes tahavad ennast paremini tundma õppida, oma elu ja suhteid parandada.

Millega psühhodraama grupis tegeldakse?

Psühhodraama grupis tegelemine võimaldab:
* uurida oma elu, sisemaailma ja suhteid teiste inimestega;
* avastada uusi viise oma elu meeldivamaks muutmiseks ja eluraskustest vabanemiseks, uue energia saamiseks;
* arendada oma loovust ning läbilöögivõimet;
* seada tulevikueesmärke ja leida parim tee nende saavutamiseks;
* leida üles oma sisemine tasakaal ja elurõõm.

Käsitletavad teemad:
* Lapsepõlve mustrid ja kaasa saadud uskumused meie elu suunajana
* Stress, läbipõlemine ja perekriisid – kuidas nendega toime tulla ja edasi minna
* Loovuse ja spontaansuse arendamine ja nende tähtsus elus
* Minapilt ja oma varjuga tuttavaks saamine
* Arhetüübid ja nende väljendumine rollikäitumises
* Tulevikuvisiooni loomine, seniste harjumuste ja uskumustega tegelemine
* Iseenda aktsepteerimine ja teiste parem mõistmine
* Rakenduse ja tasakaalu leidmine oma sisemistele rollidele

Kuidas toimub grupi tegevus?
Teraapias osalejad moodustavad ühe kindla grupi, kes käib koos pikema aja jooksul.
Kohtutakse üks kord kuus. Grupi suurus on 8 – 12 inimest.

Koos töötatakse läbi mitmesuguseid situatsioone ja rollikäitumisi. See, et pidevalt ollakse koos samade inimestega ja kõik osavõtjate lood jäävad alati kursuse seinte vahele, loob grupiliikmete vahel usalduse ning annab võimaluse oma isiksuse erinevate tahkude sügavamaks avamiseks. Väga oluline teraapiline mõju on kogu koolituse jooksul teiste grupi liikmete toetuse tunnetamisel. Konfidentsiaalsus on grupis reegel number üks.

Psühhodraama grupi tegevust juhib Rootsi Moreno Instituudis õppinud psühhodraama lavastaja Heli Maajärv.